Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Kasım 2023
Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (EMAD)

2021 Cilt 1, Sayı 1

Volume 1 – Issue 1 – 30 December 2021                                               DOWNLOAD ISSUE

 1. Önsöz
  Page 1
  Bilgen KIRAL ve Saadet KURU ÇETİN
 2. İlkokulda Çalışan Branş Öğretmenlerinin Öğretim Süreçlerine İlişkin Görüşleri
  Pages 1-8
  Dilek KIRNIK
 3. Tasarım Temelli Öğrenme Uygulamalarının Normal ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Tasarım Becerilerine Etkisi
  Pages 9-23
  Havva Nur İPEKOĞLU YETGİN, Selami YANGIN
 4. Yenileşme ve Değişme Kavramlarıyla İlgili Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  Pages 24-36
  Ceylan GÜN, Mehmet ULUTAŞ
 5. COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Sağlıklı ve Güvenli Bir Okul Ortamı Oluşturmada Okul Liderlerinin Görev ve Sorumlukları
  Pages 37-51
  Olcay YAVUZ
 6. Okul Seçimine İlişkin Bir Analiz
  Pages 52-57
  Muhammet İbrahim AKYÜREK