Web sitemize hoşgeldiniz, 19 Temmuz 2024
Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (EMAD)

2022 Cilt 2, Sayı 2

Volume 2 – Issue 2 – 31 December 2022

 1. Önsöz
  Page 1
  Bilgen KIRAL ve Saadet KURU ÇETİN
 2. Öğretmenlerin İş Doyumunun Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Aydın İli Örneği
  Pages 1-16
  Hande YİRMİBEŞ ve Meltem YALIN UÇAR
 3. Öğrencilerin Öğrenme Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Pages 17-27
  Dilek KIRNIK ve Hacı Orhan AYSÖNDÜ
 4. Okulda İnsan Kaynağı Yönetiminde Denetim Odağı
  Pages 28-36
  Neşem ERKOÇ ve Ali Rıza ERDEM
 5. Paradigma Nedir ve Sosyal Bilimlerde Karşılığını Nasıl Bulur?
  Pages 37-42
  Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ
 6. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Yeterliklerinin ve Etkinlik Hazırlama Deneyimlerinin İncelenmesi
  Pages 43-55
  Sevda ŞENSES ve Çiğdem ALDAN KARADEMİR